På innendørs arrangement er det nå tillatt med inntil 20 deltakere når det ikke er faste, tilviste plasser. Les mer fra Nesodden kommune sine nettsider her.

Ønsker du å leie FIF-huset, klikk her.


Styret i FIF

6 views0 comments
7 views0 comments

Fortsettende årsmøte Fagerstand Idrettsforening - 26.mai 2021 kl 19:00.


Årsmøte 11.mai 2021 ble ikke avsluttet da styret i Fagerstrand Idrettsforening ikke var komplett. Dermed besluttet årsmøte å fortsette årsmøte onsdag 26.mai 2021 kl 19:00.


Det fortsettende årsmøte vil bli avholdt digitalt som følge av Covid-19 restriksjoner.

Påmeldingsfrist onsdag 26.mai 2021 kl 12:00


Påmeldte vil motta link til møte etter påmeldingsfristen.


Gjenstående punkter er valg til hovedstyre i klubben:

- Leder

- Nestleder

- Leder for Allidrett (inngår som styremedlem i hovedstyre)


Hilsen,

Styre i Fagerstrand Idrettsforening


31 views0 comments