Påmelding til digitalt årsmøte 4.5.2021

Årligmøte i Fagerstrand Idrettsforening avd. fotball - 4. mai 2021 kl 19:00

 

Fotballgruppa inviterer sine medlemmer og foresatte av barn som er aktive i gruppa til å delta på årlig møte.

 

Møtet avholdes digitalt grunnet Covid-19.

 

For å sikre at alle påmeldte blir registrert og får tilsendt link til det digitale møte er det viktig at påmeldingsfristen blir overholdt:

 

Påmeldingsfrist mandag 3. mai kl 21.

https://isonen.com/event/cko2wau2jdyp30c680dct0lfl/

 

 

Link til møte sendes til påmeldte etter påmeldingsfristen.

Saksliste

1) Godkjenne de stemmeberettigede.

2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3) Behandle årsberetning.

4) Behandle regnskap.

5) Behandle innkomne forslag og saker.

6) Innstille gruppebudsjett for 2021.

7) Foreta valg av styremedlemmer.