• leder46

Fortsettende årsmøte 26.mai 2021 kl 19:00

Fortsettende årsmøte Fagerstand Idrettsforening - 26.mai 2021 kl 19:00.


Årsmøte 11.mai 2021 ble ikke avsluttet da styret i Fagerstrand Idrettsforening ikke var komplett. Dermed besluttet årsmøte å fortsette årsmøte onsdag 26.mai 2021 kl 19:00.


Det fortsettende årsmøte vil bli avholdt digitalt som følge av Covid-19 restriksjoner.

Påmeldingsfrist onsdag 26.mai 2021 kl 12:00


Påmeldte vil motta link til møte etter påmeldingsfristen.


Gjenstående punkter er valg til hovedstyre i klubben:

- Leder

- Nestleder

- Leder for Allidrett (inngår som styremedlem i hovedstyre)


Hilsen,

Styre i Fagerstrand Idrettsforening


31 views0 comments

Recent Posts

See All

Fortsettende årsmøte 8.6.2021

Det skal velges leder og nestleder. Meld dere på her: https://isonen.com/event/ckp5tmfs90pnv0d69zbr4465z/?fbclid=IwAR1kOuKL8N7c1s4aRlrM3qM-ldJF0lMuBJQzRx0hqYY51z_AYJdblYUMG1o FIF