"Kjør sakte aksjon" for Myklerud skole.

Til alle med et hjerte for Fagerstrand - vi vil oppfordre dere til å delta i den kommende

Kjør sakte aksjonen torsdag 15. april 2021! Dette for å vise vår stemme til å fortelle at det er

på tide at Nesodden kommune prioriterer Myklerud barneskole og sårt tiltrengt rehabilitering.


Link til Facebook


FIF styret


20 views0 comments

Recent Posts

See All

Fortsettende årsmøte 8.6.2021

Det skal velges leder og nestleder. Meld dere på her: https://isonen.com/event/ckp5tmfs90pnv0d69zbr4465z/?fbclid=IwAR1kOuKL8N7c1s4aRlrM3qM-ldJF0lMuBJQzRx0hqYY51z_AYJdblYUMG1o FIF

Fortsettende årsmøte 26.mai 2021 kl 19:00

Fortsettende årsmøte Fagerstand Idrettsforening - 26.mai 2021 kl 19:00. Årsmøte 11.mai 2021 ble ikke avsluttet da styret i Fagerstrand Idrettsforening ikke var komplett. Dermed besluttet årsmøte å for