Rubbhallen på Fagerstrand

I 2019 startet FIF med arbeidet om en rubbhall - flerbrukshall - på Fagerstrand.

FIF presenterte sitt forslag til Nesodden Idrettsråd (NIR).


Da vi startet vårt arbeid med rubbhallen var det med tanke på flg.:

- stor økning i innbyggertall - idretten; fotball, håndball, innebandy, allidrett m.m. - supplement til en allerede sprengt kapasitet på Bakkeløkka flerbrukshall

- gi barn og ungdom et godt fritidstilbud

Rubbhallen skal brukes som flerbrukshall. Hallen vil kunne gi et bedre og bredere tilbud til våre barn og unge på Fagerstrand, noe vi mener er med på å styrke vårt lokalmiljø.


Vi jobber utelukkende for å bedre idrettens vilkår på Fagerstrand, men ikke på bekostning av skole, om det skulle være noen tvil.


Glede • Gode holdninger • Utvikling • LangsiktighetStyret i FIF
PROSJEKT RUBBHALL FAGERSTRAND
.pdf
Download PDF • 1.81MB

130 views0 comments

Recent Posts

See All

Fortsettende årsmøte 8.6.2021

Det skal velges leder og nestleder. Meld dere på her: https://isonen.com/event/ckp5tmfs90pnv0d69zbr4465z/?fbclid=IwAR1kOuKL8N7c1s4aRlrM3qM-ldJF0lMuBJQzRx0hqYY51z_AYJdblYUMG1o FIF

Fortsettende årsmøte 26.mai 2021 kl 19:00

Fortsettende årsmøte Fagerstand Idrettsforening - 26.mai 2021 kl 19:00. Årsmøte 11.mai 2021 ble ikke avsluttet da styret i Fagerstrand Idrettsforening ikke var komplett. Dermed besluttet årsmøte å for